Halogeninė lempa Osram Halolux Ceram 150W 230V 64498